Ubezpieczenie OC biura rachunkowego – na co jeszcze zwrócić uwagę podczas wyboru biura?

Ubezpieczenie OC biura, certyfikat księgowy, sposób komunikacji, zakres usług to tylko niektóre elementy, na które warto zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe.

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Obowiązek zawarcia umowy OC przez biuro rachunkowe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku. Zgodnie z jego przepisami ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatem m.in. biur rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ustawodawca zastrzegł, że kwota gwarancyjna ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość w złotych 10000 euro.

Dlaczego wybierając biuro rachunkowe należy zwrócić uwagę na to, czy posiada ono ubezpieczenie OC? Przede wszystkim jest to ustawowy obowiązek biura, który powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Księgowa, która prowadzi biuro mimo braku ubezpieczenia naraża się na karę grzywny, a przede wszystkim w razie powstania szkody zobowiązana jest do pokrycia strat z własnych pieniędzy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy oznacza to zaś większe trudności w odzyskaniu należnych mu środków. Dopełnienie przez biuro rachunkowe obowiązku posiadania ubezpieczenia OC świadczy zatem nie tylko o skrupulatności księgowej i jej profesjonalizmie, ale też jest gwarancją bezpieczeństwa.

Nie bez znaczenia, z punktu widzenia wyboru biura rachunkowego, pozostaje także fakt, że niektóre z nich oferują rozszerzoną ochronę dzięki ubezpieczeniu dodatkowemu. Takie ubezpieczenie posiada m.in. biuro 5 plus consulting (5-plus.com.pl).

Certyfikat C.I.K.

Certyfikat Księgowego wydawany przez Ministra Finansów do 10 sierpnia 2014 roku był dokumentem, który uprawniał do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na skutek zmian i otwarcia zawodu certyfikaty zostały jednak zniesione. Warto jednak podkreślić, że księgowa, która uzyskała certyfikat przed deregulacją z 2014 roku może się nim nadal posługiwać.

Dlaczego warto zwrócić uwagę, czy księgowa, której przedsiębiorca powierza prowadzenie księgowości firmy posiada Certyfikat Księgowego? W czasach, kiedy zawód księgowego może wykonywać niemal każdy, warto wybierać partnerów posiadających udokumentowane kwalifikacje.

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Poza ubezpieczeniem OC i certyfikatem, o które warto zapytać księgową podczas wybory odpowiedniego biura rachunkowego, warto zweryfikować także kilka innych kwestii. Wśród nich należy wymienić m.in. zasady komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a biurem oraz sposób dostarczania dokumentów księgowych i obrót innymi dokumentami. Choć wydawać się to może błahym ustaleniem, warto pamiętać, że możliwość wysyłania faktur np. za pośrednictwem specjalnie dedykowanych programów komputerowych lub aplikacji mobilnych może być dużym udogodnieniem dla przedsiębiorcy. Dla biura jest to zaś szansa na pozyskiwanie większej liczby klientów – posiadając siedzibę i prowadząc księgowość w Bielsku Białej może ono bowiem świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorcy działającego w każdym mieście w Polsce, ale i za granicą.

Zakres usług biura rachunkowego

Ogromne znaczenie ma także zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Przedsiębiorcy nie oczekują bowiem wyłącznie prowadzenia księgowości, ale kompleksowości. Stąd w ofercie biur rachunkowych w Bielsku znaleźć można także obsługę kadrowo-płacową, wsparcie w wyborze doradcy podatkowego, finansowego, biznesowego lub prawnika, przygotowywanie sprawozdań finansowych i rozliczeń rocznych, czy pomoc przy założeniu lub przekształceniu formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Close