Upadłość Konsumencka: Kompletny Poradnik z Wypróbowanymi Radami

 

Obawiasz się, że twój dług gospodarstwa domowego zaczyna wymykać się spod kontroli? Czy zgromadzone długi stają się nie do udźwignięcia? Upadłość konsumencka może okazać się drogą do odzyskania kontrolowania nad swoją sytuacją finansową. Jest to jednak proces związany z wieloma wyzwaniami i trudnościami. W niniejszym artykule porozmawiamy o możliwościach, które daje upadłość konsumencka i jak z sukcesem przejść przez ten trudny proces.

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego – na co jeszcze zwrócić uwagę podczas wyboru biura?

Ubezpieczenie OC biura, certyfikat księgowy, sposób komunikacji, zakres usług to tylko niektóre elementy, na które warto zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe.

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Obowiązek zawarcia umowy OC przez biuro rachunkowe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku. Zgodnie z jego przepisami ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatem m.in. biur rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ustawodawca zastrzegł, że kwota gwarancyjna ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość w złotych 10000 euro.

Dlaczego wybierając biuro rachunkowe należy zwrócić uwagę na to, czy posiada ono ubezpieczenie OC? Przede wszystkim jest to ustawowy obowiązek biura, który powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Księgowa, która prowadzi biuro mimo braku ubezpieczenia naraża się na karę grzywny, a przede wszystkim w razie powstania szkody zobowiązana jest do pokrycia strat z własnych pieniędzy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy oznacza to zaś większe trudności w odzyskaniu należnych mu środków. Dopełnienie przez biuro rachunkowe obowiązku posiadania ubezpieczenia OC świadczy zatem nie tylko o skrupulatności księgowej i jej profesjonalizmie, ale też jest gwarancją bezpieczeństwa.

Nie bez znaczenia, z punktu widzenia wyboru biura rachunkowego, pozostaje także fakt, że niektóre z nich oferują rozszerzoną ochronę dzięki ubezpieczeniu dodatkowemu. Takie ubezpieczenie posiada m.in. biuro 5 plus consulting (5-plus.com.pl).

Certyfikat C.I.K.

Certyfikat Księgowego wydawany przez Ministra Finansów do 10 sierpnia 2014 roku był dokumentem, który uprawniał do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na skutek zmian i otwarcia zawodu certyfikaty zostały jednak zniesione. Warto jednak podkreślić, że księgowa, która uzyskała certyfikat przed deregulacją z 2014 roku może się nim nadal posługiwać.

Dlaczego warto zwrócić uwagę, czy księgowa, której przedsiębiorca powierza prowadzenie księgowości firmy posiada Certyfikat Księgowego? W czasach, kiedy zawód księgowego może wykonywać niemal każdy, warto wybierać partnerów posiadających udokumentowane kwalifikacje.

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Poza ubezpieczeniem OC i certyfikatem, o które warto zapytać księgową podczas wybory odpowiedniego biura rachunkowego, warto zweryfikować także kilka innych kwestii. Wśród nich należy wymienić m.in. zasady komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a biurem oraz sposób dostarczania dokumentów księgowych i obrót innymi dokumentami. Choć wydawać się to może błahym ustaleniem, warto pamiętać, że możliwość wysyłania faktur np. za pośrednictwem specjalnie dedykowanych programów komputerowych lub aplikacji mobilnych może być dużym udogodnieniem dla przedsiębiorcy. Dla biura jest to zaś szansa na pozyskiwanie większej liczby klientów – posiadając siedzibę i prowadząc księgowość w Bielsku Białej może ono bowiem świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorcy działającego w każdym mieście w Polsce, ale i za granicą.

Zakres usług biura rachunkowego

Ogromne znaczenie ma także zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Przedsiębiorcy nie oczekują bowiem wyłącznie prowadzenia księgowości, ale kompleksowości. Stąd w ofercie biur rachunkowych w Bielsku znaleźć można także obsługę kadrowo-płacową, wsparcie w wyborze doradcy podatkowego, finansowego, biznesowego lub prawnika, przygotowywanie sprawozdań finansowych i rozliczeń rocznych, czy pomoc przy założeniu lub przekształceniu formy prowadzonej działalności gospodarczej.

PEF i ustrukturyzowane faktury elektroniczne

Faktura elektroniczna odbierana i wysyłana za pośrednictwem PEF to efaktura odbierana i wysyłana w ramach zamówień publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania, czyli tzw. PEF to centralna platforma, która służy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, a także innych dokumentów w toku postępowania o zamówienia publiczne. Jej powstanie związane jest wejściem w życie przepisów Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa zaś wynika z konieczności implementowania Dyrektywy 2014/55/UE, która dotyczy efaktur w zamówieniach publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania PEF jest kolejnym etapem działań zmierzających do likwidacji faktur i innych dokumentów w wersji papierowej i zastąpienia ich fakturami online i dokumentami elektronicznymi. Przesyłanie dokumentów w takiej formie pociąga za sobą bowiem szereg korzyści, które tak ustawodawca, jak i eksperci podkreślają każdorazowo podczas wprowadzania kolejnych ustaw i nowelizowania dotychczasowych przepisów.

PEF – dla kogo?

Zgodnie z przepisami obowiązek odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nałożony został na zamawiających. Analogiczne rozwiązanie nie zostało jednak przewidziane dla wykonawców. Oznacza to, że mogą oni, jednak nie muszą wysyłać efaktur ustrukturyzowanych, o których mowa w ustawie.

Tym samym PEF jest platformą przeznaczoną dla zamawiających, którzy zobligowani są do założenia na niej konta przed planowanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej od wykonawcy. Jeśli bowiem tego nie zrobią, nie będą w stanie uczynić zadość ustawowemu obowiązkowi.

Korzystanie z Platformy Elektronicznego Fakturowania jest bezpłatne, a w praktyce możliwe jest za pośrednictwem jednego z dwóch brokerów, którzy w oparciu o umowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii świadczą usługi. Szczegółowe informacje uzyskać można na ich stronach, w tym na stronie poświęconej PEF edison.pl.

Efaktury w zamówieniach publicznych

Elementy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych określone zostały w przepisach Ustawy o podatku od towarów i usług i są one tożsame do tych, jakie ustawodawca przewidział dla danych, które powinny znaleźć się na każdej fakturze online. Dodatkowo powinna ona jednak zawierać:

  • informacje o odbiorcy płatności,
  • wskazanie umowy zamówienia publicznego.

Ponadto można dodać do niej inne informacje, które konieczne są z uwagi specyfikę zamówień publicznych.

Korzyści ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i PEF

Korzyści płynących ze stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych oraz PEF jest bardzo wiele. Samo stosowanie efaktur w zamówieniach pociąga za sobą konsekwencje takie, jak w przypadku ich stosowania w powszechnym obrocie gospodarczym. Są to zatem oszczędność czasu i pieniędzy, które wymiernie można określić m.in. korzystając z tzw. kalkulatora oszczędności dostępnego na stronie edison.pl. Na uwagę zasługuje także eliminowanie błędów w wystawianych i wysyłanych fakturach online, przyspieszenie realizacji transakcji czy wygodna archiwizacja.

Wprowadzenie Platformy Elektronicznego Fakturowania zwiększa zaś przede wszystkim konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim. PEF działa bowiem w ramach sieci Peppol, która umożliwia połączenie z dostawcami i urzędami działającymi w całej Unii Europejskiej. PEF to także zmniejszenie kosztów obsługi zamówień, co nie bez znaczenia pozostaje dla płynności finansowej przedsiębiorców.

 

 

 

Close