Kiedy warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa IT?

Audyty IT pozwalają na poprawę efektywności i bezpieczeństwa pracy firm pod kątem informatycznym. Kiedy zaleca się wykonanie audytu bezpieczeństwa IT? Na czym dokładnie polega tego typu audyt? Gdzie go zlecić?

Audyt bezpieczeństwa IT – co to jest?

W informatyce audyty pozwalają na kontrolę konkretnych rozwiązań IT, aby dzięki temu wykryć ewentualne nieprawidłowości oraz wdrożyć działania mające na celu ich wyeliminowanie.

Przez audyt bezpieczeństwa IT rozumie się rodzaj audytu, który polega na skontrolowaniu zabezpieczeń w systemach informatycznych.

Systemy informatyczne używane przez firmy stanowią duże wsparcie w ich codziennej działalności, jednak z drugiej strony mogą być one również pewnego rodzaju słabym ogniwem, gdy będą nieodpowiednio zabezpieczone. Jakiekolwiek luki w systemach informatycznych mogą spowodować poważne zagrożenie dla firmy, która jest wtedy narażona na cyberatak.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa jest prowadzony przez firmy, które mają w tym zakresie odpowiednią wiedzę i dysponują narzędziami pozwalającymi na skrupulatną, dokładną kontrolę konkretnego systemu informatycznego.

W ramach audytu przeprowadza się zróżnicowane działania, do których zaliczają się:

 • Określenie poziomu ryzyka dla systemu informatycznego,
 • Wykonanie analiz podatności danego systemu,
 • Ocena infrastruktury technicznej w firmie,
 • Przeprowadzenie kontrolowanych ataków – testów penetracyjnych, socjotechnicznych,
 • Przygotowanie wyniku audytu ze wskazaniami dotyczącymi poprawy poziomu bezpieczeństwa systemu.

W zależności od rodzaju badanego systemu audyt bezpieczeństwa IT może obejmować zróżnicowane działania, co pozwala na uzyskanie pełnej gamy informacji dotyczących jego poziomu zabezpieczeń.

Kiedy warto wykonać audyt bezpieczeństwa IT?

Za pomocą audytów bezpieczeństwa IT można wykryć i ocenić poziom zagrożenia dla danego systemu informatycznego. Na podstawie jego wyników można następnie podjąć działania, które pozwolą na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu.

Audyt bezpieczeństwa warto wykonać wtedy, gdy firma jeszcze nigdy wcześniej nie korzystała z tego typu audytów i nie jest pewna, czy używane przez nią systemy informatyczne są w pełni bezpieczne.

Warto też wskazać, że przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa powinno być systematyczne, zwłaszcza wtedy, gdy systemy są aktualizowane, rozbudowywane, co również powoduje wprowadzenie zmian w ich działaniu.

Audyt będzie także niezbędny w sytuacji, gdy w firmie doszło do cyberataku, natomiast nie wiadomo, w jaki sposób został on przeprowadzony. Audyt bezpieczeństwa IT pozwoli wtedy na wykrycie luk w bezpieczeństwie, które naraziły firmę na stratę.

Audyty bezpieczeństwa IT – korzyści

Wśród najważniejszych korzyści związanych z prowadzeniem audytu bezpieczeństwa IT znajdują się:

 • Ocena poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych w firmie,
 • Wskazanie na zagrożenia związane z systemem,
 • Lepsze zabezpieczenie firmy przed cyberatakami,
 • Skuteczniejsza ochrona systemu informatycznego,
 • Zabezpieczenie przed skutkami ataków – wyciekiem danych, pogorszeniem wizerunku, stratami finansowymi,
 • Opracowanie planu działania w przypadku pojawienia się kryzysów,
 • Efektywniejsza praca systemu informatycznego i pracowników.

Gdzie zamówić wykonanie audytu bezpieczeństwa?

Aktualnie audyt bezpieczeństwa można przeprowadzić z pomocą wielu firm informatycznych, które mają go w swojej ofercie.

Warto zdecydować się na obsługę firmy, która posiada duże doświadczenie i jest w stanie przeprowadzić kompleksowy i dokładny audyt, a następnie pomóc we wdrożeniu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo IT. Więcej o tym można się dowiedzieć na itcenter.pl.

 

Close